Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Robin Gosliga, autowasserette Gosliga

Persoonlijke gegevens

Als u met ons contact opneemt via telefoon, brief of e-mail dan zullen daar mogelijk persoonlijke gegevens van u bij zitten. Denk dan aan gegevens als uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en wellicht nog andere gegevens.

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Autowasserette Gosliga, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Informatie

Als u ons vraagt om informatie over één van onze diensten of over iets anders wat met ons bedrijf te maken heeft, dan zullen wij uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken om u te kunnen antwoorden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven en worden ook zeker niet verkocht aan derden. 

Offerte

Als u ons om een offerte vraagt, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u deze offerte te sturen. De persoonlijke gegevens zullen wij bewaren voor de geldigheidsduur van de offerte. De geldigheid van een offerte zal altijd vermeld staan in de offerte. Dit is normaal gesproken een maand, maar daar kan in enkele gevallen van worden afgeweken. 

Zakelijke overeenkomst 

Als we een zakelijke overeenkomst hebben, een contract, dan zijn wij als bedrijf wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren. Deze gegevens worden zorgvuldig digitaal bewaard. 

Uw rechten

Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Autowasserette Gosliga vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door contact op te nemen met ons via de contactgegevens op onze website. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Autowasserette Gosliga.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Autowasserette Gosliga opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Autowasserette Gosliga al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Autowasserette Gosliga vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Autowasserette Gosliga niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Plichten

Autowasserette Gosliga verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Uw gegevens zullen echter nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres, telefoonnummer of postadres is bijvoorbeeld nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden of om een product te kunnen leveren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Autowasserette Gosliga de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Autowasserette Gosliga met anderen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Autowasserette Gosliga behoudt zich het recht voor, de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Autowasserette Gosliga dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Autowasserette Gosliga te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Hebt u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via de contactgegevens op onze website.

Volg ons op Facebook!

Ons adres

Schenkenschans 2
8912 AL Leeuwarden

Openingstijden

Wasstraat:
Maandag t/m zaterdag:
08.00 – 18.00 uur

Zondag:
11.00-17.00 uur

Wasboxen:
24 Uur per dag

Dinitrol

Naast de autowasserette, is Gosliga ook gespecialiseerd in het Dinitrol anti-roest behandelen/tectyleren van auto’s. Kijk voor meer informatie op gosliga.com.

Contact

Neem voor verdere informatie even contact met ons op via de contactpagina.

Telefoon: 058 213 0850
Mail: info@gosliga.com